Annosjakelupalvelu

Annosjakelupalvelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaisella toimituskerralla asiakas saa annospussien lisäksi apteekista ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa. Lääkkeiden annosjakelupalvelu sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. Useimmat tabletit ja kapselit soveltuvat koneelliseen annosjakeluun. Poikkeuksena vahvat hormonit, sytostaatit ja tietyt antibiootit.

Koneellisen annosjakelun hyödyt potilaalle

 • Säästöjä lääkekustannuksiin
 • Potilas maksaa vain hänelle toimitetut lääkkeet
 • Lääkkeiden jakelu suurista pakkauksista – yksikköhinta edullinen
 • Lääkkeiden jakelussa käytetään pakkauksia, joilla SV-korvaus, eli potilas saa korvauksen aina kun mahdollista
 • Mahdollistaa pienintä pakkauskokoa pienempien määrien käytön esim. lääkekokeiluissa
 • Turvallinen, hygieeninen ja helppokäyttöinen
 • Lisää potilasturvallisuutta: lääkevuoria ei kerry, jakelussa ei tapahdu virheitä
 • Kokonaislääkityksen tarkistus
 • Päällekkäisyyksien, yhteisvaikutusten ja mahdollisten turhien lääkkeiden karsinta yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa
 • Potilas saa kahden viikon välein lääkityskortin, jossa on tiedot hänen lääkkeistään ja annoksistaan
 • Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on maksullinen palvelu. Varhan palveluseteli kattaa annosjakelupalvelun hinnan. Asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä.

 

Kokonaislääkityksen tarkistus

Palveluun sisältyy apteekin tekemä asiakkaan kokonaislääkityksen tarkistus. Kokonaislääkityksen tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi. Kokonaislääkityksen tarkistuksen avulla voidaan poistaa mahdollisesti haitallisia lääkeyhdistelmiä ja vähentää monen potilaan lääkekuormaa. Tarkistuksessa esille tulleista lääkityksen muutostarpeista neuvotellaan potilasta hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista muutoksista.

Säästöjä lääkekuluihin

Säästöjä lääkekuluihin syntyy siitä, että asiakas maksaa vain hänelle toimitetuista lääkkeistä eikä kokonaisista lääkepakkauksista, kuten tavallisesti. Tällä tavalla lääkitysmuutosten aiheuttama lääkehävikki pienenee eikä kotiin kerry turhia, käyttämättömiä lääkkeitä. Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia hinnaltaan edullisia ja Kela – korvattavia valmisteita. Asiakas saa lääkkeistään kelakorvauksen normaalisti, myös vuosiomavastuun täyttyessä.

Yksityiseksi annosjakeluasiakkaaksi Skanssin Apteekkiin?

Tulosta tästä asiakkuussopimuslomakkeet yksityiselle annosjakeluasiakkaalle